Informacja dla mieszkańców Gm. JEDLNIA - LETNISKO
 
o zmianie terminu oddania projektów przyłączy kanalizacyjnych